Velkommen til Sjællands Politiorkester!

Sjællands Politiorkester, der er ét af Danmarks bedst spillende politiorkestre,
startede under 2. verdenskrig under navnet ”Søndre Birks Politiorkester”.
På grundlag af et utrolig godt kammeratskab og frivilligt arbejde, har orkestret
udviklet sig til et velspillende og bredt favnende brass band bestående af
ca. 30 medlemmer. Medlemmerne i orkestret er hentet fra politiets rækker,
men også civile spiller i orkestret. Sjællands Politiorkester, der drives på ren
amatørbasis uden tilskud af nogen art, deltager hvert år i en lang række
arrangementer i ind- og udland. Her skal blandt andet nævnes koncerter
i butikscentre, marchture for lokale handelsstandsforeninger, torvekoncerter
og selvfølgelig koncerter for vor egen politietat. Orkestret har tillige gennem
de seneste år deltaget i arrangementer i Canada, Luxemburg, Tyskland, Norge,
Sverige, Færøerne og Tjekkiet. Orkestret afholder hvert år
(som regel i april/maj måned) en forårskoncert, hvor vi afprøver vor kunnen
overfor et stort publikum, der, blandt mange andre, tæller et stort antal
støttemedlemmer, som til stadighed bakker orkestret op.
Vi har haft fornøjelsen af at spille sammen med blandt andre Dario Campeotto,
Nephew og Stig Rossen.

 

 

Her deltager Sjællands Politiorkester i en lille julefilm, der er aktuel hele året…